Συμμετοχές στο spec έρευνας αγοράς

Το έργο αφορά στην αποτύπωση τάσεων, συμπεριφορών, συνηθειών και αναγνωρισιμότητας σε ετήσια βάση και χωρίζεται σε κυλιόμενες έρευνες και μελέτες tracking, για ένα έτος. Μεταξύ των στόχων του ΔΑΑ, είναι η αποτύπωση δημογραφικού, ταξιδιωτικού και αγοραστικού προφίλ επιβατών, η μελέτη ικανοποίησης πελατών από τις υπηρεσίες του αεροδρομίου, η εκπόνηση mystery shopping, κ.α. Ο προϋπολογισμός του έργου δεν έχει γίνει γνωστός.