Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιες είναι εταιρείες που διεκδικούν τον λογαριασμό ύψους 605.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για επαναπροκήρυξη. Στην προηγούμενη προκήρυξη του διαγωνισμού, με προϋπολογισμό 725.000 ευρώ, συμμετείχαν οι BGM OMD/North Media Direction, Permedia Athens, Tempo OMD/Tempo OMD Β. Ελλάδος/Orange και Paramount/Γραφική.