Στο Yes to Sea Tourism Forum, στο 3rd Athens Customer Experience Festival και στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο ΤΟΓΜΕ
Στην παρουσίαση τριών διαφορετικών ερευνών προχώρησε πρόσφατα η εταιρεία Focus Bari, στο πλαίσιο αντίστοιχων θεματικών εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε στις 24 Μαΐου στο Yes to Sea Tourism Forum, έρευνα μεταξύ νέων σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές στον Θαλάσσιο Τουρισμό, η οποία ανέδειξε τις σημαντικές προσδοκίες τους να εξελιχθούν στα σχετικά επαγγέλματα, μέσα από καλύτερες υποδομές, εκπαίδευση και ενημέρωση. Επίσης, στο 3rd Athens Customer Experience Festival, η Focus Bari παρουσίασε Β2Β έρευνα μεταξύ επιχειρήσεων σχετικά με την προσέγγισή τους ως προς την εμπειρία πελάτη, ως βασικό «περιουσιακό» στοιχείο όλων των οργανισμών.

Τέλος, η Focus Bari συμμετείχε την Πέμπτη 25 Μαΐου στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο ΤΟΓΜΕ, όπου η ιδρύτρια της Focus Bari, Ξένια Κούρτογλου, παρουσίασε ευρήματα ειδικής έρευνας πάνω σε θέματα γυναικείας ηγεσίας και επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτοντας πως τα βασικά χαρακτηριστικά για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία είναι η υπευθυνότητα, η ικανότητα του «think big», η τόλμη και η διαχείριση κρίσεων.