Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, απέσπασε 3 διακρίσεις στα φετινά Loyalty Awards, σε αναγνώριση των υπηρεσιών και της εμπειρίας που προσφέρει στους καταναλωτές. Η εταιρεία επιβραβεύτηκε για τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό της, «αναδεικνύοντας την επιχειρηματική αριστεία μέσα από τα επιτυχημένα προγράμματα πιστότητας που κέρδισαν τις εντυπώσεις του κοινού, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε μια πληθώρα ανταγωνιστικών προγραμμάτων», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κατέκτησε: Gold βραβείο στην ενότητα Best Use of CRM για το Mas-Personalization. Πρόκειται για μια υλοποίηση προσωποποιημένων ενεργειών που στηρίζονται σε σύνθετες τεχνικές ανάλυσης και ερμηνείας καταναλωτικών συμπεριφορών. Silver βραβείο στην κατηγορία Best Use of Data/ Customer Analytics για το Mas-Churn & Early Warning.

Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνει ανάλυση σε βάθος των δεδομένων πωλήσεων, καταναλωτικής συμπεριφοράς και αγοραστικών προφίλ πελατών και ανάπτυξη μοντέλου που εντοπίζει High Churn Probability και την αντιμετωπίζει.

Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Mobile για το Leveraging Bespot-Masoutis Location Services to extract insights and increase loyalty όπου σε συνεργασία με την Bespot αξιοποίησε location-based τεχνολογίες για στοχευμένη έρευνα αγοράς μέσω της mobile εφαρμογής σε επιλεγμένα σημεία μέσα στην πόλη, για την καλύτερη κατανόηση των πελατών της.