Σε συνεργασία με το In Situ

Τo GreenHouse είναι ένα δωρεάν εντατικό εκπαιδευτικό τριήμερο που βοηθά τους συμμετέχοντες να έρθουν πιο κοντά στην επιχειρηματική σκέψη και δράση. Στόχος του είναι να βοηθήσει όσους έχουν μια ιδέα ή σκέφτονται να ξεκινήσουν κάτι δικό τους να αξιοποιήσουν εύκολα εργαλεία και να μειώσουν το ρίσκο τους. Στο σύντομο αυτό τριήμερο εξετάζεται κάθε ιδέα σε βάθος και ετοιμάζεται μια τελική παρουσίαση (ένα pitch). Οι συμμετέχοντες με τις καλύτερες ιδέες θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα του VentureGarden στην Αθήνα, παρακολουθώντας από απόσταση. Το VentureGarden έχει δημιουργηθεί από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece στην Αθήνα και το Anatolia School of Business στη Θεσσαλονίκη, και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative).