Το Ίδρυμα Vodafone βραβεύτηκε στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards 2022, για τη συνεισφορά του στον τομέα της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Vodafone απέσπασε συνολικά τρία βραβεία, δύο Gold και ένα Silver για τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί στην Ελλάδα, έχοντας πάντα ως όχημα την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών.

Gold βραβείο έλαβε στην ενότητα Ισότιμη Συμμετοχή, κατηγορία Τεχνολογία και Υγεία για την πρώτη πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για άτομα με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα ergasiamou.gr, του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα, σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εργασίας του Δημήτρη Τουρλίδα στον παραπάνω οργανισμό στο πλαίσιο προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone.

Gold ήταν και το βραβείο στην ενότητα ESG & SDGS, κατηγορία Καλή Υγεία και Ευημερία για το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, το οποίο υλοποιείται από το 2006. Τέλος, Silver βραβείο έλαβε στην ενότητα Τεχνολογία για το Κοινό Καλό, κατηγορία Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες, για το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Generation Next.