Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, αναζητά υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση υποέργου στο πλαίσιο της πράξης «parks without borders», μεταξύ των οποίων: υπηρεσίες ενημέρωσης και δημοσιότητας, υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προώθησης (εκδηλώσεις, έντυπες παραγωγές), ευαισθητοποίηση και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού, τεχνική και διοικητική υποστήριξη, κ.α. Το κόστος του έργου χωρίς ΦΠΑ είναι 3.430.161 ευρώ και η διαδικασία ανάθεσης ξεκινά στις 6 Αυγούστου 2012.