Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «EUFRESFRUT_TC101046138» προκηρύσσουν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου Καβάλας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινότητας Φλαμουριάς (ΑΣΚ), ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταφυλοπαραγωγών Παγγαίου Σύμβολο και η ρουμάνικη Asociatia Pentru Promovarea Alimentului Romanesc.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προώθηση ευρωπαϊκών φρέσκων φρούτων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και Ελβετία. Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 2.976.077 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 14/02/2022.