Σε δύο specs προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας. Ο ένας διαγωνισμός αφορά στον επικοινωνιακό σχεδιασμό και την παραγωγή επικοινωνιακού και εντύπου υλικού της εκστρατείας, έχει προϋπολογισμό 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και προθεσμία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 18/12/2020. Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά σε δράσεις και υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης της εκστρατείας, έχει προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και προθεσμία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 21/12/2020.