Οι αγορές της ΝΑ Ευρώπης παρουσίαζαν ανέκαθεν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ίσως οι αρχικές προσδοκίες να μην εκπληρώθηκαν στον αναμενόμενο βαθμό, ωστόσο η προσπάθεια συνεχίζεται δυναμικά και ίσως, περισσότερο ρεαλιστικά. Ο βαθμός στον οποίο αναπτυσσόμενες αγορές υιοθετούν και ενσωματώνουν διεθνείς πρακτικές, αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη για την ανάπτυξή τους και σκιαγραφεί το μέλλον τους. Στο πλαίσιο αυτό, θελήσαμε να διερευνήσουμε τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, γύρω από ένα θέμα που σταδιακά ανεβαίνει όλο και περισσότερο στην εταιρική ατζέντα: Το θέμα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ή εν συντομία, του CSR.

Πόσο «εξελιγμένα» είναι τα πράγματα εκεί όσον αφορά στον συγκεκριμένο τομέα, ποια είναι τα ειδικά προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν; Κατά πόσο οι επιχειρήσεις της περιοχής έχουν αντιληφθεί τη σημασία του CSR και κατά πόσο έχουν ξεπεραστεί «παιδικές ασθένειες», όπως η χρήση του για διαφημιστικούς σκοπούς;

Όλο και μεγαλύτερη δράση
«Πάνω από το 40% των εταιρειών στη Βουλγαρία προωθούν το CSR ως απάντηση σε μια πληθώρα κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Στοχεύουν στο να στείλουν ένα μήνυμα στους διάφορους stakeholders τους, εργαζόμενους, μετόχους, επενδυτές, καταναλωτές και δημόσιες αρχές», μας λέει η Svetlana Savova General Manager της V+O Communication Bulgaria.

Η Αρετή Γεωργιλή, Regional Director της Civitas Global επισημαίνει ότι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια τα budgets έχουν περιορισθεί και οι εταιρείες κοιτούν μόνο το «core business» τους και τις βασικές τους δαπάνες Μάρκετινγκ, υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις: «Εθνικές επαγγελματικές ενώσεις και φορείς CSR, προωθούν την καθιέρωση διεθνών βέλτιστων πρακτικών, όπως είναι το 1% R.O.S. από το κέρδος της εταιρείας», μας λέει.

Αναφερόμενη στην αγορά της Ρουμανίας, η Lori Visa, General Manager V+O Communication Romania, μας λέει ότι οι εταιρείες που είναι γνωστές για τη συνεπή δράση τους σε επίπεδο CSR προέρχονται κυρίως από τον χώρο των τροφίμων, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και τραπεζικού τομέα.

Πώς διαμορφώνεται όμως σήμερα η κουλτούρα CSR στις εν λόγω αγορές; Η Αρετή Γεωργιλή κάνει λόγο για μια εικόνα όχι εντελώς ξεκάθαρη ακόμη, ως προς το τι είναι CSR, μη εξαιρουμένης της Ελλάδας: «”Πρέπει να κάνουμε λίγο CSR”. Είναι οι λέξεις που ακολουθούν κάθε επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων, μετά το ετήσιο “kick off meeting” με έναν πελάτη στην περιοχή. Παρόλο που πολλές εταιρείες -πολυεθνικές και τοπικές-, έχουν αναπτύξει την ιδέα του corporate social accountability τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι στόχοι δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι», μας λέει και επισημαίνει ότι οι εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει στο βαθμό που πρέπει ότι οι κίνδυνοι της ανάληψης δράσεων CSR χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα βάσιμα αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξουν την ιστορία τους, είναι σημαντικοί: «Το CSR Communications στις χώρες της περιοχής, χωρίς να εξαιρείται η Ελλάδα, είναι κάτι που “πρέπει να κάνουμε”. Εμείς, ως επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων, πρέπει οδηγήσουμε τους πελάτες μας να καταλάβουν ότι το CSR είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει στην ατζέντα του Διοικητικού Συμβουλίου».

H δημοτικότητα της έννοιας CSR μεγαλώνει και οι εταιρείες έχουν αρχίσει να βλέπουν την αξία του να είναι καλοί εταιρικοί πελάτες, μας λέει η Svetlana Savova, επισημαίνοντας ωστόσο με τη σειρά της ότι η κατανόηση της έννοιας CSR ποικίλει αρκετά στη Βουλγαρία και οι τοπικές θετικές εξελίξεις απέχουν ακόμη αρκετά από τη διεθνή αντίληψη: «Αυτό που λείπει είναι η ξεκάθαρη κατανόηση ότι το CSR θα πρέπει να συνδέεται με την κεντρική στρατηγική της εταιρείας και να έχει ένα χειροπιαστό ROI», καταλήγει σχετικά.

Μιλώντας για την αγορά της Ρουμανίας, η Lori Visa μας λέει ότι η έννοια του CSR έχει μεγαλώσει τα τελευταία 10 χρόνια και η Ρουμανία αντιστοιχεί σε μια ώριμη αγορά, με πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες που αναγνωρίζουν τη σχετικότητα της εταιρικής υπευθυνότητας. «Παράλληλα, εξειδικευμένα κανάλια ενημέρωσης όπως websites, ημερήσιες στήλες, blogs κ.ά., έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, προβάλλοντας τη σημασία του CSR και δίνοντας στους επαγγελματίες την ευκαιρία να μιλήσουν για τις δράσεις τους και να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα σε συγκεκριμένα θέματα. Παράλληλα, ένας σημαντικός αριθμός εταιρειών διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και τμήματα CSR, ή ακόμη και ιδρύματα», επισημαίνει η ίδια.


Μακροπρόθεσμη στρατηγική
Κατά πόσο όμως υπάρχουν μακροπρόθεσμες δράσεις και σε ποιους τομείς κυρίως; Η Αρετή Γεωργιλή μας λέει ότι έχουν υπάρξει κάποια πολύ καλά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλίες κυρίως από πολυεθνικές εταιρείες που εισάγουν στην περιοχή διεθνείς στρατηγικές, βασισμένες κυρίως στον πυλώνα της προστασίας του περιβάλλοντος: «Αυτό έχει οδηγήσει σε ενδιαφέρον και για άλλους πυλώνες CSR, όπως η επένδυση στις κοινότητες. Οι πολιτικές “return to society” γίνονται αντιληπτές σε πολλές από τις χώρες της περιοχής ως ένα “εύκολο κλειδί διείσδυσης στις αγορές”, καθώς πολλές από τις εν λόγω χώρες είναι ακόμη πολύ πίσω από τον μέσο όρο ανάπτυξης της Ευρώπης», καταλήγει σχετικά.

Παράλληλα, οι σχετικές δράσεις CSR εξελίσσονται από περισσότερο αποσπασματικές, σε πιο δομημένες εταιρικές πρακτικές, μας λέει η Svetlana Savova και εξηγεί: «Μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών αναζητά πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να δείξει τη δέσμευσή του. Οι περισσότερες κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες είναι πολυεθνικές και οι πιο δημοφιλείς τομείς έχουν να κάνουν με τα παιδιά, την εκπαίδευση και το περιβάλλον».

Στην αγορά της Ρουμανίας επίσης, το περιβάλλον και η κοινωνία είναι οι δύο τομείς με τους οποίους ασχολούνται κατά κύριο λόγο οι εταιρείες με κουλτούρα CSR, μας λέει η Lori Visa: «Το οικολογικό κίνημα και οι σχετικές δράσεις έχουν τεράστια αναγνωρισιμότητα τα τελευταία 3-4 χρόνια, γεγονός που καθιστά την εμπλοκή στους τομείς αυτούς πολύ περισσότερο επιτυχημένη από παλιά. Η ανακύκλωση και η διαχείριση πόρων είναι επίσης σχετικά θέματα για έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών, που κάνουν προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση» επισημαίνει.

Καταπολέμηση παιδικών ασθενειών…
Ακόμη και ανεπτυγμένες αγορές, έχουν δυσκολευτεί και δυσκολεύονται ακόμη να απαλλαγούν από την αντίληψη του CSR ως ενός ακόμη διαφημιστικού εργαλείου. Οι αγορές της ΝΑ Ευρώπης, έχουν απαλλαγεί από αυτήν την «παιδική ασθένεια»; Πράγματι, το CSR αναζητά ακόμη τον ηθικό του κώδικα, μας λέει η Αρετή Γεωργιλή: «Παρόλο που οι διεθνείς τάσεις μετακινούνται προς μια περισσότερο αιτιώδη σχέση με το CSR, σε μερικές χώρες της περιοχής το να κάνεις CSR γίνεται αντιληπτό ως ένα είδος δραστηριότητας Μάρκετινγκ. Οι επαγγελματίες των PR πρέπει να επιμείνουν στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση αυτής της παιδικής ασθένειας», υποστηρίζει η ίδια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Svetlana Savova επισημαίνει ότι πολλές εταιρείες δεν κάνουν ακόμη τη σαφή διάκριση μεταξύ της χορηγίας και της κοινωνικά υπεύθυνης δράσης. Δίνουν κάτι περισσότερο μέσα στο πλαίσιο ενός παραδοσιακού concept, το οποίο γενικά σχετίζεται με τη δέσμευση μέρους των κερδών της εταιρείας προς όφελος συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. «Ειδικότερα σε εορταστικές περιόδους, τα περισσότερα από τα προγράμματα CSR στη Βουλγαρία προσανατολίζονται στο να δείξουν ότι η εταιρεία δίνει κάτι πίσω στην κοινωνία με τη μορφή χορηγιών, δωρεών, κ.λπ. και σπανιότερα προσπαθούν να προωθήσουν την πραγματική αλλαγή και αειφορία», καταλήγει η Svetlana Savova.

Για την αγορά της Ρουμανίας, η Lori Visa μας λέει ότι παρόλο που οι Ρουμάνοι είναι αρκετά συντηρητικοί αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, τείνουν να εμπιστεύονται μια τέτοια καμπάνια, ειδικά εάν γίνεται από μια διασημότητα, ή μια εταιρεία που εμπιστεύονται. «Ωστόσο, η υπερέκθεση της εταιρείας μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην καμπάνια και οι πιθανότητες η πρωτοβουλία να κριθεί ως ένα διαφημιστικό μέσο, είναι υψηλότερες», μας λέει η ίδια σχετικά.

Συνθήκες και παράμετροι εξέλιξης

Όπως γίνεται αντιληπτό, η αγορά της ΝΑ Ευρώπης βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη όσον αφορά και στην κουλτούρα της σε επίπεδο CSR. Ποιες είναι τελικά οι συνθήκες και παράμετροι εκείνοι που θα οδηγήσουν ακόμη πιο μπροστά την καλλιέργειά της στην εν λόγω περιοχή;

Φυσικά, οι βελτιωμένες επιχειρηματικές πρακτικές θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια επιχειρηματική ατζέντα και κατά συνέπεια θα εισαχθούν και στις χώρες της περιοχής, μας λέει σχετικά η Αρετή Γεωργιλή: «Είναι θέμα χρόνου να συνειδητοποιήσουν οι εταιρείες ότι η συνεπής δράση τους στον τομέα του CSR, τους προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», συμπεραίνει η ίδια.

Για τη Svetlana Savova, η ανάπτυξη του CSR συνδέεται αρκετά με την εξέλιξη της συμπεριφοράς των καταναλωτών και της κοινωνίας εν γένει. «Μελλοντικά, οι κύριοι παράγοντες που θα ωθήσουν τη διαδικασία μπροστά, θα είναι η ευρύτερη προώθηση της αληθινής αξίας του CSR, η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, η σταθερή είσοδος μεγάλων διεθνών εταιρειών και κυρίως το αυξανόμενο αίτημα του κοινού για εταιρείες υπεύθυνες προς όλες τις ομάδες μετόχων, πελάτες, εργαζόμενους, τοπικές κοινωνίες, επενδυτές», καταλήγει η ίδια σχετικά.

Δεν θα πρέπει ωστόσο κανείς να ξεχνά ότι το κρίσιμο θέμα τα τελευταία 2 χρόνια είναι τα budgets και για τις εν λόγω αγορές και θα εξακολουθήσουν να είναι και το 2011, επισημαίνει η Lori Visa, γεγονός που θα επηρεάσει το επίπεδο της εμπλοκής σε προγράμματα CSR. «Πέρα όμως από το οικονομικό κλίμα, πιστεύω ότι οι εταιρείες έχουν εξελιχθεί σε ένα ώριμο επίπεδο. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη ανάλυση των αναγκών της κοινωνίας και η προσπάθεια να απαντηθούν μέσα από τις αξίες της εταιρείας και της μάρκας, ούτως ώστε οι δράσεις CSR να αποδειχθούν αποτελεσματικές», μας λέει η ίδια σχετικά.


Στα 11,88 δισ. οι ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια
Σε δημοσίευμά της στις 13 Ιανουαρίου, η εφημερίδα Καθημερινή κάνει μία επισκόπηση της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια. Όπως αναφέρει, οι έλληνες επενδυτές φαίνεται να έχουν σημαντικό προβάδισμα έναντι των ξένων από τη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα σε σχέση με το οικονομικό της μέγεθος και μολονότι οι αριθμοί υποεκτιμούν το μέγεθος των επενδύσεών της, παραμένει από τους μεγαλύτερους επενδυτές στις γειτονικές χώρες, όχι μόνο σε όγκο κεφαλαίων αλλά και σε αριθμό.

Οι έλληνες επιχειρηματίες έχουν βρει πρόσφορο έδαφος για δραστηριότητες παρ’ όλο που εθνική στρατηγική για τη διείσδυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στα Βαλκάνια δεν υπάρχει. Οι περισσότερες επενδύσεις είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας κι όχι εθνικής πολιτικής. Ο τραπεζικός κλάδος, οι τηλεπικοινωνίες, η βιομηχανία τροφίμων, η ενέργεια και οι κατασκευές είναι οι κυρίαρχοι τομείς των επενδύσεων, ενώ σημαντική δραστηριότητα παρατηρείται στους κλάδους σιδήρου, αλουμινίου, ορυχείων-μαρμάρων και τσιμέντου.

Σύμφωνα με μελέτη μεταπτυχιακών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2008 η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Αλβανία, την ΠΓΔΜ και τη Σερβία, την τρίτη θέση στη Ρουμανία και την τέταρτη στη Βουλγαρία. Η αξία των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί στις χώρες των Βαλκανίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11,888 δισ. ευρώ. Οι έλληνες επενδυτές κερδίζουν έναντι των ξένων επενδυτών από τη δυτική Ευρώπη όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της κοινής κουλτούρας, αλλά και της εξοικείωσής τους με τις αιφνιδιαστικές αλλαγές και τα κενά στο νομικό πλαίσιο κάθε χώρας υποδοχής επενδύσεων.

Με αριθμούς*
• Το 40% των επιχειρήσεων δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για δράσεις CSR.
• Το 50% των εταιρειών που έχουν δράση CSR, δεν σχεδιάζει ευρύτερη ανάπτυξη δράσεων.
• Το 28% των εταιρειών σχεδιάζει τη βελτίωση του προγράμματος CSR που υλοποιεί.
• Το 22% των εταιρειών δεν σκοπεύει να εμπλακεί καθόλου σε παρόμοιες δράσεις.
• Το 72% των ξένων επιχειρήσεων και το 79% των μεγάλων επιχειρήσεων, υποστηρίζουν οικονομικά κοινωνικούς σκοπούς.
• Το 44-50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηρίζει οικονομικά κοινωνικούς σκοπούς.
• Το 2-15% κατά μέσο όρο του συνολικού διαφημιστικού budget των εταιρειών, διατίθεται σε δράσεις CSR.

* Τα στοιχεία αφορούν στην αγορά της Βουλγαρίας για το 2007 και προέρχονται από έρευνα του United Nations Global Compact και του Bulgarian Charities Aid Foundation, που υλοποιήθηκε από την Alpha Research.


Advertisers point of view
EKO Βουλγαρίας

«Μια από τις πιο αναγνωρισμένες καμπάνιες CSR στη Βουλγαρία είναι το πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης της αλυσίδας καταστημάτων ΕΚΟ, μέλους της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. Είναι μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια που στοχεύει να αλλάξει τη συμπεριφορά των οδηγών στον δρόμο. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα το 2006 με την ισχυρή πεποίθηση ότι το πρόβλημα με τον μεγάλο αριθμό ατυχημάτων πρέπει να λυθεί. Το «Call when you get there!» έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αναγνωρισιμότητας στην ανταγωνιστική βουλγαρική αγορά και ξεχωρίζει την ΕΚΟ».

Γιάννης Πολυκανδριώτης, CEO

Globul
Παράδειγμα συνεπούς δράσης CSR, είναι της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Globul, μέλους του Cosmote Group. Το Globul Green Program ξεκίνησε στα τέλη του 2008. Η πρωτοβουλία είναι η πρώτη στο είδος της στη Βουλγαρία, όπου μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας διαμορφώνει μία τόσο μεγάλης κλίμακας στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Globul Green περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο σύνολο μέτρων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στον περιορισμό του αποτυπώματος της εταιρείας στο περιβάλλον, στη μείωση της χρήσης πόρων και ενέργειας καθώς και στην προώθηση της επανάχρησης και ανακύκλωσης υλικών. Οι στόχοι του πρώτου χρόνου υπερκαλύφθηκαν και τα αποτελέσματα βελτιώνονται κάθε χρόνο.

Υπάρχει ένα διπλό θετικό αποτέλεσμα μέσα από τη στρατηγική αυτή: η μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και η βελτίωση των δαπανών. Αυτή ακριβώς είναι η βασική αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, η συνεργεία μεταξύ της ευημερίας της εταιρείας και της διατήρησης του πλανήτη».

Massen Guev, Corporate Affairs Director

Multirama Βουλγαρίας
Οι δράσεις CSR στη Βουλγαρία, αναπτύσσονται γρήγορα. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν κοινωνική συνείδηση και υιοθετούν συγκεκριμένες στρατηγικές σχετικά. Η Multirama Βουλγαρίας ακολουθεί με συνέπεια ένα πρόγραμμα CSR, που βασίζεται στη στρατηγική της μητρικής εταιρείας Multirama, το οποίο προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες και στηρίζεται σε δύο πυλώνες: εκπαίδευση και περιβάλλον.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, στοχεύουμε στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη, όχι μόνον των μαθητών, αλλά της κοινωνίας γενικότερα. Για το 2011 θα ξεκινήσουμε πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο θα καλύψει όλες τις πόλεις στις οποίες υπάρχει το δίκτυο καταστημάτων μας. Επίσης, σχεδιάζουμε να προσφέρουμε σύγχρονο εξοπλισμό IT σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, κυρίως σε φτωχές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Αναφορικά με το περιβάλλον, πέρυσι ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Multirama Green» και παρουσιάσαμε πρώτοι στη χώρα το concept της ανακύκλωσης παλαιού εξοπλισμού, άδειων δοχείων εκτυπωτών, αναλώσιμα εκτυπωτών inkjet και laser κ.ά. Υπάρχει συστηματική διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων για την ανακύκλωση. Ο μετρήσιμος μακροπρόθεσμος στόχος της Multirama είναι να επικοινωνήσει το μήνυμα της διατήρησης ενός υγιούς περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές».

Maria Sinigerova, Marketing & Communications Manager

Alpha Bank Serbia
Οι δράσεις CSR δεν είναι πολύ ανεπτυγμένες στην αγορά της Σερβίας. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και σε πολυεθνικές, το ποσοστό του ετήσιου budget που διατίθεται για CSR είναι μικρό και δεν επαρκεί για την εφαρμογή ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής πολιτικής CSR. Παρόλα αυτά, στην Alpha Bank Σερβίας ακολουθούμε τη μακρά παράδοση της επιστροφής στην κοινωνία (R.O.S., Returning On Society), την οποία η μητρική μας εταιρεία εφαρμόζει εδώ και 130 χρόνια σε πολλές από τις χώρες της περιοχής.

Οι δράσεις που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια κινούνται σε 3 πυλώνες: Health & Well Being, Support to Children, Sports & Culture. H Alpha Bank Σερβίας είναι ένα από τα ηγετικά τραπεζικά ιδρύματα της χώρας και από τη θέση αυτή, έχουμε την υποχρέωση να επιδείξουμε βέλτιστες πρακτικές και υπευθυνότητα προς την κοινωνία. Αυτή είναι η βασική μας υπόσχεση προς τον λαό της Σερβίας.

Dragana Jovancevic, Marketing and Communications Director

Eurobank EFG
Η σημαντική θέση που κατέχει η Eurobank EFG στον τραπεζικό κλάδο και η ευρύτερη συμβολή της στην οικονομία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, δεν συνδέεται μόνο με τις οικονομικές της επιδόσεις. Απορρέει και από το γεγονός ότι, από την εποχή της ίδρυσής της, ο ρόλος της Eurobank EFG ως «εταιρικού πολίτη» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της. Η δραστηριοποίηση του οµίλου Eurobank EFG στην παιδεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, το περιβάλλον και την κοινωνία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής προσφοράς του σε όλες τις χώρες στις οποίες διαθέτει παρουσία.

Το πρόγραμμα «Η Μεγάλη στιγμή για την παιδεία» εφαρμόζεται σε δύο τράπεζες του ομίλου στη Νέα Ευρώπη, από την Postbank στη Βουλγαρία και την Eurobank EFG στη Σερβία. Επίσης, η τράπεζα του ομίλου στη Ρουμανία, Bancpost, υλοποιεί το δικό της πρόγραμμα για την παιδεία. Η ίδια τράπεζα δραστηριοποιείται και στον τομέα του πολιτισμού με ευρύ πρόγραμμα δράσεων. Με μικρότερης εμβέλειας δράσης, ασχολείται με τον πολιτισμό και η τράπεζα του ομίλου στη Σερβία. Άλλοι πυλώνες της Eurobank είναι οι δράσεις αλληλεγγύης και το περιβάλλον, στους οποίους δραστηριοποιούνται οι τράπεζες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία.