Η Warply απέκτησε 3 νέες πιστοποιήσεις ISO, διαθέτοντας πλέον συνολικά 7 σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στις νέες πιστοποιήσεις για τη Warply συγκαταλέγεται το ISO 37001 κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς που καθορίζει τις απαιτήσεις ώστε ένας οργανισμός να αποτρέπει και να ανιχνεύει τη δωροδοκία, αλλά και να συμμορφώνεται με τους νόμους που ισχύουν για τις οικονομικές δραστηριότητές.

Παράλληλα, η Warply πιστοποιήθηκε με ISO 45001 για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας και με ISO 50001, που προϋποθέτει την ανάπτυξη Πολιτικών Μείωσης Ενέργειας για Οργανισμούς, με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά στη διαχείριση της ενέργειας.