Αμέσως μετά την είσοδό της στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2022, η Klarna διεξήγαγε έρευνα καταναλωτών σε συνεργασία με το ερευνητικό γραφείο Dynata με στόχο να καταγράψει τις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών. Η έρευνα της Klarna δείχνει ότι οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να κάνουν χρήση υπηρεσιών «Buy Now, Pay Later», καθώς και ότι είναι ισχυροί υποστηρικτές του trend των αγορών μέσω διαδικτύου.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα φανερώνει ότι τρεις φορές περισσότεροι Έλληνες αγοραστές θα προτιμούσαν υπηρεσίες «Buy Now, Pay Later» (63%) έναντι πιστωτικών καρτών (22%) και το 61% των Ελλήνων αγοραστών εγκαταλείπουν τις πιστωτικές τους κάρτες για Buy Now, Pay Later υπηρεσίες, επειδή οι πιστωτικές κάρτες έχουν πρόσθετες χρεώσεις και τόκους.

Το 84% των αγοραστών είναι πιο θετικά προσκείμενοι στις αγορές από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θα τους έδινε τη δυνατότητα να πληρώσουν μετά την παράδοση (επιλογή BNPL), ενώ το 59% των καταναλωτών αναμένει από τους εμπόρους να επενδύσουν σε τεχνολογίες που θα τους παρέχουν εύκολες διαδικτυακές πληρωμές.

Επιπλέον, οι Έλληνες αγοραστές κατατάσσονται στην 3η θέση (μέσα από 14 χώρες) όσον αφορά στην προτίμηση για ηλεκτρονικές αγορές.