Οι συγγραφείς θέτουν το πλαίσιο για την ορθή επιχειρηματική λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης: μεταδίδουν πληροφορίες και κατευθύνσεις από τη διεθνή πρακτική, παρουσιάζουν αναλύσεις και προτείνουν λύσεις σε ό,τι αποκαλείται «κρίση». Η καινοτομία, όμως, του βιβλίου είναι ότι πραγματεύεται την επιβίωση της ελληνικής επιχείρησης στη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που περιλαμβάνει τους ανθρώπινους πόρους και την ανάπτυξη ηγετικής προσωπικότητας, τις επιχειρηματικές δράσεις μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας και την αναγκαία προετοιμασία των οργανωσιακών υποδομών.

Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την καλλιέργεια, δηλαδή, δεξιοτήτων που ενισχύουν και αναπτύσσουν μια πιο επικοινωνιακή, δημιουργική, και με την κατάλληλη ψυχολογία, προσωπικότητα. Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με το εξωτερικό της περιβάλλον, εξετάζονται το marketing, οι πωλήσεις, η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, η επιχειρηματική επικοινωνία και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Τέλος, εξετάζεται η κατάλληλη προετοιμασία που μας οπλίζει αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της επιχείρησης και περιλαμβάνει τις δεξιότητες ηγεσίας και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων των ανθρώπων γύρω μας, την εσωτερική οργάνωση, τη στρατηγική σκέψη και το σχεδιασμό.

Οι συγγραφείς κωδικοποιούν τα σημεία-κλειδιά αυτού του νέου ολιστικού συστήματος σε έναν «πίνακα ελέγχου» και αναλύουν τα κύρια βήματα που ακολουθούν το κάθε κλειδί, ενώ σε ξεχωριστή ενότητα αξιολογούν το παρόν και το μέλλον των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και άξονες στρατηγικής για την ανάπτυξη και τη δημιουργική λειτουργία της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.

Το βιβλίο προλογίζουν οι Κωνσταντίνος Μίχαλος (Πρόεδρος ΕΒΕΑ) και Θεόδωρος Κ. Βάρδας (Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ).

Οι συγγραφείς
Ο Αντώνης Ζαΐρης έχει διατελέσει επί 25 χρόνια Διευθυντικό Στέλεχος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως (ΣΕΛΠΕ), Σύμβουλος Επιχειρήσεων και έχει εικοσαετή εμπειρία στο χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Ο Γιώργος Σταμάτης εργάζεται στον ευρύτερο χώρο του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων από το 1976 και της Διαφήμισης – των Δημοσίων Σχέσεων από το 1981. Έχει διατελέσει Διευθυντικό Στέλεχος σε εταιρείες Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων – Επικοινωνίας, καθώς και Σύμβουλος Επικοινωνίας. Από το 1983 οργανώνει, συντονίζει και διδάσκει σε επαγγελματικά σεμινάρια, το 1991 ιδρύει την εταιρεία Συμβούλων Μάρκετινγκ Source και από το 2004 συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ως επισκέπτης εισηγητής σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα.

Έκδοση: Σταμούλης, 2009, Σελίδες: 204, Διαστάσεις: 14×24, Τιμή: €19 [www.stamoulis.gr]