Η ανακοίνωση αναφέρει: «Μετά τα δυσάρεστα γεγονότα που πρόεκυψαν από τις συναλλαγές με το Alter, το Publicis Group ανακοίνωσε προς τις εταιρίες παραγωγής με τις οποίες συνεργάστηκε ότι είναι διατεθειμένο να πληρώσει μέρος του συνολικού χρέους του προς αυτές για παραγωγές που εκπληρώθηκαν στο ακέραιο και βγήκαν ή και βρίσκονται ακόμα στον αέρα.

Η ΠΑΚΤ ως επίσημη ένωση των εταιρειών παραγωγής καταδικάζει μια τέτοια πρακτική, καθώς θα λειτουργήσει καταστροφικά για τις εταιρείες παραγωγής που έχουν απαιτήσεις από τις εταιρείες του Publicis Group. Η ΠΑΚΤ θεωρεί πως το Publicis Group πρέπει να επανεξετάσει τη θέση του απέναντι στις εταιρείες παραγωγής εικόνας, ήχου και events προκειμένου να μην υπάρξει ο κίνδυνος να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κλάδου, του Group και των πελατών που εκπροσωπεί».