Με τη διάκριση Top Performer 2011 στον τομέα των Enterprise Συστημάτων (Servers, Storage, Services) βράβευσε η Hewlett-Packard Hellas την Cosmos Business Systems. Η Cosmos διακρίθηκε μεταξύ των συνεργατών της Hewlett-Packard, από πλευράς όγκου πωλήσεων, της σημαντικής αύξησης της απόδοσης της, αλλά και της επένδυσης σε τεχνογνωσία.