Η Toshiba ανακοίνωσε την έκδοση στην αγγλική γλώσσα του Toshiba Group Environmental Report 2011. Ο ετήσιος απολογισμός καλύπτει όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων FY2010 και πρωτοβουλιών FY2011. Επίσης, μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του σεισμού της Ιαπωνίας ενώ γίνονται συνεχείς προσπάθειες από την Toshiba και τις εταιρείες του ομίλου για την εξοικονόμηση ενέργειας.