Ξεκινά το Μάιο η 5η κλειστή Συμβουλευτική Ομάδα του Your Directors Club υπό την καθοδήγηση του Αναστάσιου Σπανίδη, CEO της Generation Y Group of Companies, με τίτλο «Upgrade your Leadership skills in a rapidly digitally transformed world». Οι Συμβουλευτικοί Κύκλοι Συναντήσεων, τα «Inner Advisory Circles» όπως ονομάζονται, αποτελούν ομάδες εργασίας που πραγματοποιούν 8 μηνιαίες τετράωρες συναντήσεις υπό την καθοδήγηση CEO Advisor και επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη θεματική. Οι συμμετέχοντες αποκομίζουν και ανταλλάσσουν γνώση και εμπειρίες κάνοντας πρακτική στη συγκεκριμένη θεματική. Η ιδρύτρια του Your Directors Club, Γεωργία Καρτσάνη, δηλώνει σχετικά: «Να είμαστε όλοι μας παρόντες, με τη σκέψη, τη συμβολή, τη συνεργασία και τον ρόλο που μας αντιστοιχεί στην επαναδημιουργία και ανοδική πορεία του ελληνικού επιχειρείν. Το YDC δημιουργεί τη βάση. Τα μέλη του αποτελούν την κινητήριο δύναμη».