Στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης – ESG από το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με την υποστήριξη της Μοοdy’s. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί ψηφιακά στις 22, 23 και 26 Απριλίου, με τίτλο Certified Sustainability ESG Practitioner Program, Advanced Edition 2021, Digital Version, εμπλουτισμένο με τρία interactive online sessions σε ζωντανή μετάδοση από δύο εξειδικευμένους εκπαιδευτές με διεθνή εμπειρία.

Στόχος είναι να βοηθήσει ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων να αποκτήσουν γνώσεις, πρακτικές και εργαλεία για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ESG και Κυκλικής Οικονομίας, να ενημερωθούν για τις παγκόσμιες τάσεις και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση. Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Sustainability ESG Certification από το Chartered Management Institute (CMI) και το CPD.