Mε στόχο να φωτίσει τον ρόλο και τη συμβολή επιμέρους ενοτήτων των Εταιρικών Υποθέσεων στη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική, να συνεισφέρει στη διάχυση γνώσης και να ενδυναμώσει τις σχέσεις των στελεχών που εργάζονται στο συγκεκριμένο πεδίο, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με μεγάλη επιτυχία, το 1ο Corporate Affairs Conference από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Marketing Week και την BOUSSIAS.

Στον χαιρετισμό του ο Βασίλης Λώλας, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ, επεσήμανε πως σε μια εποχή όπου η επιχειρηματικότητα πλήττεται και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά πολύ από την ισορροπία και την ανάπτυξη των σχέσεων και των επικοινωνιακών δομών με τους εταίρους τους, ο τομέας των Εταιρικών Υποθέσεων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο βαθμός ανάπτυξης των Εταιρικών Υποθέσεων στις επιχειρήσεις αποτελεί ένδειξη για την ωριμότητα της λειτουργίας της, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την αρτιότητά της. Οι σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν γύρω από νευραλγικούς τομείς των Εταιρικών Υποθέσεων, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο σύμμαχο στην πλοήγηση των επιχειρήσεων σε δύσκολους καιρούς, αλλά και εφόδιο για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Το συνέδριο χαιρέτισε επίσης ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.

Financial Communication
Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου ασχολήθηκε με το θέμα της Επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα και τον ρόλο του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων, που στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Για τον ξεχωριστό ρόλο του τμήματος επενδυτικών σχέσεων, τις βασικές του αρμοδιότητες στο πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί προκειμένου να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά με την επενδυτική κοινότητα, μίλησε ο Παναγιώτης Βεργής, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων της Coca-Cola Hellenic, συνεπικουρούμενος από τη συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή της Lilian Phillips, διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας της Frigoglass, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αθανάσιο Παπανδρόπουλο.

Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας. Ο ρόλος του είναι διττός: αφενός να βοηθά τους επενδυτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις, είτε σκοπεύουν να αγοράσουν μετοχές της επιχείρησης, είτε να τις πουλήσουν ή να τις διακρατήσουν στο χαρτοφυλάκιό τους, και αφετέρου να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στο Μάνατζμεντ της επιχείρησης σχετικά με την αντίληψη των επενδυτών για την εταιρεία, ώστε να βοηθά στη διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας.

Στη διαδικασία αυτή, το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων έχει στη διάθεσή του μια σειρά από εργαλεία, όπως είναι το έντυπο υλικό (Δελτία Τύπου, Ετήσια Reports), ηλεκτρονική ενημέρωση (website), προσωπικές συναντήσεις (roadshows, συνέδρια), τηλεφωνικές επαφές. Αυτό που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η συνέπεια στην ενημέρωση όλων των πλευρών, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη διάρκεια.

Όπως ανέφερε ο Π. Βεργής, το Μάνατζμεντ και το τμήμα IR της Coca-Cola Hellenic, για το 2010, πραγματοποίησε 10 roadshows στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., διεξάγοντας 108 one-on-one equity investor meetings και 7 group meetings. Η διοίκηση της εταιρείας επένδυσε 118 ώρες στην ενημέρωση και επαφή με την επενδυτική κοινότητα το 2010, πραγματοποιώντας επαφές με περισσότερους από 200 επενδυτές. Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της σχέσης του τμήματος Investor Relations με το τμήμα Εταιρικής Επικοινωνίας, όπου οι συνομιλητές τόνισαν ότι η συνεργασία θα πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική.


Corporate Lobbying
Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου ασχολήθηκε με το θέμα της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (lobbying), αφού η ρευστή ελληνική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο περιβάλλον σήμερα για την επιχειρηματικότητα. Σχετικά με τον ρόλο των Corporate Affairs σε αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν δύο κορυφαίοι διεθνείς εισηγητές του Corporate Lobbying, ο Daniel Gueguen, CEO CLAN Public Affairs και Πρόεδρος του European Training Institute, και ο Tom Spencer, Executive Director του European Centre for Public Affairs, με συντονίστρια τη Μίνα Βαλαβάνη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Υπεύθυνη Σχέσεων με τα M.M.E. της Ελαΐς – Unilever Hellas.

Συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων
Η δυνατότητα ή μη των επιχειρήσεων να επηρεάζουν τον διάλογο που διαμορφώνει το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία και την ανάπτυξή τους. Αποτελεσματικό lobbying, σύμφωνα με τον Daniel Gueguen είναι αυτό που συνδυάζει την άσκηση πίεσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο το εθνικό lobbying έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα σε αντίθεση με το lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τεχνοκρατικό.

Στην εποχή μετά τη συνθήκη της Λισσαβόνας, έχει διαμορφωθεί ένας νέος συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η εμφανής εξουσία πηγάζει από το Ευρωκοινοβούλιο που φαίνεται να βγήκε «νικητής» από την εν λόγω συνθήκη, όμως η «κρυφή» δύναμη βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν. Στο πλαίσιο της Κομισιόν, τόνισε ο Daniel Gueguen, η πολιτική δύναμη φθίνει, ενώ αυξάνει η διοικητική. «Δεν αρκεί να γνωρίζεις τον ευρωπαίο επίτροπο ή τον ευρωβουλευτή που μπορεί να ασχολείται με τα θέματα που σε ενδιαφέρουν, αλλά τον αρμόδιο τεχνοκράτη που χειρίζεται τους αντίστοιχους φακέλους», υπογράμμισε ο ομιλητής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια επιτυχημένη καμπάνια Lobbying στους κόλπους της ΕΕ, χρειάζεται τον συνδυασμό δύο βασικών παραμέτρων: Απόλυτη εξειδίκευση επί του ζητήματος που τίθεται προς διαπραγμάτευση και απόλυτη γνώση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ. Ο Daniel Gueguen, παρουσίασε το πλαίσιο και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την Πολιτική Διαμεσολάβηση και τόνισε επίσης ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν προληπτικά στον εν λόγω τομέα, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να συμμετέχουν στον διάλογο πριν από την όποια τελική απόφαση, στο στάδιο της διαμόρφωσής της.

Τέσσερα μηνύματα
Σύμφωνα με τον Daniel Gueguen, τέσσερις είναι οι βασικές παράμετροι που οριοθετούν την επιτυχή δραστηριότητα Lobbying:
• Η πρόβλεψη είναι το κλειδί.
• Η στρατηγική Lobbying μπορεί να επηρεάσει μια νομοθεσία της Ε.Ε.
   με θετικό τρόπο για την επιχείρηση.
• Σημασία έχει η έγκαιρη συλλογή πληροφοριών και ο ορισμός προτεραιοτήτων.
• Η διαδικασία του Lobbying σήμερα είναι οριζόντια, με τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ομάδων stakeholders (για παράδειγμα, επί ενός θέματος μπορούν να συνεργάζονται μία αυτοκινητοβιομηχανία, με εταιρείες παραγωγής ενέργειας, καταναλωτικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις).

Τέλος, επεσήμανε ότι για όλα τα παραπάνω, χρειάζεται αξιοπιστία, κατάλληλη στρατηγική, σωστός προϋπολογισμός και ισχυρή επιθυμία για την επίτευξη του τελικού στόχου. Με 35 χρόνια εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα, ο ίδιος έχει διατελέσει επικεφαλής μερικών από τα ισχυρότερα ευρωπαϊκά lobbies.


Ο δεκάλογος των Δημοσίων Υποθέσεων
Με τίτλο «Διδάγματα από το παρελθόν, κατευθυντήριες οδηγίες για το μέλλον», μίλησε ο Tom Spencer, που αυτοπροσδιορίστηκε ως πολιτικός κυρίως, αφού υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί σειρά ετών. Οι δημόσιες υποθέσεις (Public Affairs), είπε, είναι η μελέτη των οργανωμένων προσπαθειών ώστε να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο ενός πολιτικού συστήματος.

Ο δεκάλογος του Tom Spencer για τις Δημόσιες Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:
• Ορίστε σαφείς εταιρικούς στόχους
• Καλλιεργείστε τη συμπάθεια του πολιτικού κλίματος με μακροχρόνιες προσπάθειες
• Να έχετε θετικά και λεπτομερή επιχειρήματα. Παρουσιάστε αυτά που θέλετε και όχι αυτά που δεν θέλετε να γίνουν
• Οι προσπάθειές σας πρέπει να είναι ολοκληρωμένες περιλαμβάνοντας δραστηριότητες τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ε.Ε.
• Να έχετε τη δυνατότητα να ελιχθείτε μεταξύ των θεσμικών οργάνων, να αξιοποιείτε τις πληροφορίες, να παρακολουθείτε και να αναγνωρίζετε τη «θεσμική» ταυτότητα διαφορετικών αποδεκτών
• Να αναγνωρίζετε τη σημασία της κατανόησης διαδικαστικών ευκαιριών, ιδίως στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Να χρησιμοποιείτε έξυπνα τους εμπορικούς συνδέσμους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο
• Να χρησιμοποιείτε τους συμβούλους ως διαμεσολαβητές και όχι ως εκπροσώπους
• Μην υποτιμάτε την πολυπλοκότητα που προκύπτει από τις διαφορές της γλώσσας, της εθνικότητας, της φιλοσοφίας και της θρησκείας
• Να προσέχετε την «πολιτική βούληση». Μπορεί να αλλάξει τόσο το περιεχόμενο όσο και τη χρονική στιγμή επιβολής μιας ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Εσωτερική επικοινωνία: Θέμα στρατηγικής
Με τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζει η οικονομική κρίση για τους υπεύθυνους εσωτερικής επικοινωνίας των εταιρειών ασχολήθηκε η τρίτη ενότητα του συνεδρίου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται εσωτερικά οι αλλαγές που συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν, μπορεί να είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης.

Η εσωτερική επικοινωνία αποκτά κατά συνέπεια, περισσότερο στρατηγικό ρόλο. Παρουσιάστηκε, από τον Γρηγόρη Αντωνιάδη, Επικεφαλής Επικοινωνίας και αντιπρόεδρο του ΔΣ της Unilever Hellas, η περίπτωση της εταιρείας του ως καλή πρακτική από τον χώρο αυτό. Όπως τόνισε ο ομιλητής «η μάχη στην αγορά, κερδίζεται πρώτα στο εσωτερικό μέτωπο».

Το συνέδριο έκλεισε με συζήτηση, στην οποία πέρα από τον Γρηγόρη Αντωνιάδη συμμετείχαν οι Δροσιά Καρδάση, Υποδιευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του ομίλου Interamerican και Αγγελική Παπαδοπούλου, Corporate Affairs Manager της Nestle Hellas, υπό το συντονισμό της Σίσσυς Ηλιοπούλου, Senior Communication Manager της Novartis Hellas.

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα μια επιχείρηση στο πεδίο της εσωτερικής επικοινωνίας είναι:
• Οι επιχειρηματικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα μεγάλο μέρος των εργαζομένων.
• Οι αναπόφευκτες αβεβαιότητες.
• Η δέσμευση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, που κινδυνεύει από τις εξελίξεις της ελληνικής αγοράς -οι οποίες απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια από όλους τους εργαζόμενους- και από τα μέτρα διασφάλισης της επιχειρηματικής συνέχειας.

Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων ΕΕΔΕ
Ο νέος Τομέας μελών – φυσικών προσώπων της ΕΕΔΕ που ιδρύθηκε πρόσφατα, έχει ως ειδικότερη αποστολή την αναβάθμιση του ρόλου των Εταιρικών Υποθέσεων στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση και στους οργανισμούς, καθώς και την προώθηση κατανόησης της σημαντικότητάς τους στη σχέση των οργανισμών με τους οικονομικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ συγκεντρώνει στελέχη που εργάζονται στον χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας (Corporate Communication), των Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations), της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (Lobbying), της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), των Σχέσεων με την Κοινότητα (Community Relations), της Εσωτερικής Επικοινωνίας (Internal Relations) και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance).