Πρόεδρος ο Βασίλης Λώλας

Ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ αριθμεί περισσότερα από 28 ιδρυτικά μέλη, διοικείται από προσωρινή διοικούσα επιτροπή με Πρόεδρο τον Βασίλη Λώλα και συγκεντρώνει στελέχη που εργάζονται στο χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων, της Πολιτικής Διαμεσολάβησης, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των Σχέσεων με την Κοινότητα, της Εσωτερικής Επικοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, δήλωσε: «Σε μια εποχή όπου η επιχειρηματικότητα πλήττεται και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά πολύ από την ισορροπία και την ανάπτυξη των σχέσεων και των επικοινωνιακών δομών με τους εταίρους τους, η ΕΕΔΕ προχώρησε στην ίδρυση «Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων», ανταποκρινόμενη στην αποστολή της που δεν είναι άλλη από τη συνεχή αναζήτηση σύγχρονων αντιλήψεων στη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Ο βαθμός ανάπτυξης των Εταιρικών Υποθέσεων εντός της επιχείρησης αποτελεί ένδειξη για την ωριμότητα της λειτουργίας της αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την αρτιότητά της».