Έμφαση σε Performance Marketing και Brand Awareness.

Συνεργασία με τη Mediacube ξεκίνησε στα μέσα του Οκτωβρίου 2019 το online φαρμακείο ToFarmakeioMou.gr, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 360° digital plan. Πρόκειται για ένα ολιστικό πλάνο, το οποίο έχει ως σκοπό την προώθηση της εταιρείας και των προϊόντων της σε πολλαπλά κανάλια, την αύξηση του κύκλου εργασιών, την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας από τους καταναλωτές.

Το Performance Marketing σε συνδυασμό με Brand Awareness ενέργειες βρίσκονται στο επίκεντρο του digital plan. Με τη Mediacube υπεύθυνη για την πλήρη αναδιάρθρωση των λογαριασμών σε Google Ads και Facebook, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του ψηφιακού πλάνου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα αποτελέσματα των πρώτων 4 μηνών του 2020 είναι θεαματικά, όπως επισημαίνει η εταιρεία. Παράλληλα, σε αυτήν την περίοδο κρίσης, το ToFarmakeioMou.gr στάθηκε δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές, ανταποκρινόμενο σε μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της ζήτησης με τεράστιο αριθμό παραγγελιών και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.