Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανέθεσε στην Deloitte το έργο εκπόνησης στρατηγικής για τον τρόπο εφαρμογής της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την επωνυμία «GReco Islands», που έχει ως στόχο τη μετατροπή των μικρών, μη διασυνδεδεμένων νησιών της χώρας σε πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας και ψηφιακής καινοτομίας.

Πρόκειται για ένα έργο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 20 και θα αφορά στη διαμόρφωση του οράματος και στο στρατηγικό πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής της πρωτοβουλίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη μετάβαση μικρών νησιών προς την κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία.