Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες υλοποίησης Διαδρομής 1 & 2 του εθνικού δικτύου Eurovelo και δράσεις επικοινωνίας, παρουσίασης και προώθησης του δικτύου». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 140.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια τους 12 μήνες.

Στο έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, και δράσεις προώθησης και επικοινωνίας, όπως παρουσίαση του εθνικού Δικτύου Eurovelo προς όλους τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους και τον Τύπο, workshops ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών επαγγελματιών και φορέων, καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού σε 3 επιλεγμένες πόλεις, προώθηση δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ, προώθηση και προβολή του έργου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurovelo και στη European Cyclists Federation.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η/12/2021.