Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει διαγωνισμό για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Προβολή πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης μέσω ψηφιακών εφαρμογών: οι μετασχηματισμοί του κεντρικού οδικού άξονα».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 402.000 ευρώ. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης μέσω ψηφιακών εφαρμογών και περιλαμβάνει, και δράσεις δημοσιότητας. Προσφορές υποβάλλονται έως 26/07/22.