Η Google φέρνει στην Ελλάδα το YouTube Select, μια νέα λύση παγκόσμιας εμβέλειας ως προς το περιεχόμενο. Το YouTube Select είναι ένας αναπροσδιορισμός και συνδυασμός διαφόρων λειτουργιών, όπως το Google Preferred και τα Prime Packs, που παρέχει ευελιξία στην πρόσβαση σε ένα κοινό, το οποίο δεν θα μπορούσε να προσεγγιστεί λόγω του περιεχομένου που προτιμά και της τοποθεσίας που έχει προεπιλέξει, με ασφαλή τρόπο για μια επιχείρηση.

Βοηθώντας το brand να βρει το κατάλληλο περιεχόμενο, το YouTube Select παρέχει μια πληθώρα επιλογών premium content, τα lineups. Καθένα από αυτά είναι προσαρμοσμένο σε διεθνείς και τοπικούς σχετικούς τομείς, όπως ομορφιά και μόδα, ψυχαγωγία, τεχνολογία, αθλητισμός. Πέρα από τα Lineups, μπορεί να βοηθήσει διαφημιστές να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέο κοινό από εφαρμογές του YouTube και από κατηγορίες όπως Kids, Sports, Music και Originals με χορηγούς και προγράμματα. Επιπλέον, δίνει στα brands πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα καταλληλότητας και ελέγχου, για την τοποθέτηση διαφημίσεων.