Το Your Directors Club συνεχίζει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διοργάνωση των μηνιαίων κύκλων συναντήσεων, υποστηρίζοντας τα μέλη του στη διαχείριση κομβικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Συνεχίζονται ηλεκτρονικά οι μηνιαίες συναντήσεις.

Το Your Directors Club συνεχίζει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διοργάνωση των μηνιαίων κύκλων συναντήσεων, υποστηρίζοντας τα μέλη του στη διαχείριση κομβικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο WebCircles. Την 1η Απριλίου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Senior Directors, τρόποι ορθής επικοινωνίας με τα μέλη των ομάδων τους αλλά και εφαρμογής των αλλαγών στις δομές και λειτουργίες των οργανισμών τους.

Με εισηγητή τον Hendre Coetzee, Leadership Architecture Specialist, Speaker & Executive Development Professional, συζητήθηκε η σημασία της ηγεσίας, τονίστηκαν οι στρατηγικές και τακτικές που μπορούν να ακολουθούν οι ηγέτες του σήμερα, οι γενναίες συμπεριφορές που θα πρέπει να επιδείξουν καθώς και η αλλαγή ως ευκαιρία εξέλιξης και επαναπροσδιορισμού.

Ο εισηγητής παρουσίασε επίσης ένα εργαλείο διαχείρισης που ενισχύει τους Senior Directors στην κατανόηση, διάγνωση, πρόβλεψη και αντιμετώπιση πιθανών αντιδράσεων, αντιστάσεων αλλά και προβληματισμών. Οι μηνιαίοι Κύκλοι συναντήσεων του YDC αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των μελών του. Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο www.yourdirectorsclub.com. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατόπιν αξιολόγησης.