Με την ενέργεια «τώρα έχεις επιλογή»
Το online super market yoda.gr λανσάρει την ενέργεια «Τώρα έχεις επιλογή» και δίνει στους πελάτες του τη δυνατότητα επιλογής χρήσης χάρτινης σακούλας για τη μεταφορά των αγορών τους, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η ενέργεια λανσάρεται σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας η οποία προβλέπει ότι το ετήσιο κατά κεφαλήν επίπεδο κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών στα κράτη μέλη δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα πρέπει η κατανάλωσή τους στην Ελλάδα να μειωθεί κατά 80% ως το 2019 και 90% ως το 2025. Πρόσφατα, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, σε συνεργασία με αλυσίδες φυσικών καταστημάτων, ξεκίνησε σχετική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η πρωτοβουλία «Τώρα έχεις επιλογή» του Yoda.gr, αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό κίνητρο για τον περιορισμό της χρήσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.