Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την αναζήτηση «Media Relations Agent» συνεργάτη. Ο ανάδοχος θα κληθεί να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων και θα διαχειρίζεται τις σχέσεις του Υφυπουργείου με διεθνή ναυτιλιακά media. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 130.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 19/07/2021.