Πραγματοποίησε άλλον ένα κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων

Το Your Directors Club, ανταποκρινόμενο στη δέσμευσή του για συνεχή εξέλιξη, πραγματοποίησε άλλον ένα κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων (WebCircles) με σκοπό να ενισχύσει τα μέλη του στη διαχείριση κομβικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο του ρόλου τους. Στις 24 Φεβρουαρίου, συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Senior Directors σήμερα. Επίσης έγινε εκτενέστατη αναφορά και στο εργαλείο διαχείρισης που ενισχύει τους Senior Directors στην κατανόηση, διάγνωση, πρόβλεψη και αντιμετώπιση πιθανών αντιδράσεων, αντιστάσεων, αλλά και προβληματισμών, ώστε να δουν την αλλαγή που επιθυμούν τόσο στις δομές και λειτουργίες των οργανισμών τους, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Με εισηγητή τον Hendre Coetzee, Founder of the Center for Advanced Coaching (CAC) and Leadership Architecture Specialist, συζητήθηκε ότι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε τον επαναπροσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασής μας είναι πρώτα να αναγνωρίσουμε την κατάσταση, να αποστασιοποιηθούμε από την ανάγκη μας για βεβαιότητα και έτσι να είμαστε σε θέση να εξετάζουμε όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Τονίστηκαν τα βήματα και οι τακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι ηγέτες του σήμερα με σκοπό κάθε αλλαγή να αποτελεί πάντα ευκαιρία εξέλιξης και επαναπροσδιορισμού. To Your Directors Club τελεί υπό την αιγίδα του CEO Clubs Greece, ενώ Founding Partners είναι οι εταιρείες Weber Shandwick, Generation Y και Φοβερά Προστασία.