Σε παγκόσμια κλίμακα

(ΛΟΝΔΙΝΟ) Οι περιοχές δράσης περιλαμβάνουν επικοινωνία (σε θέματα ανάπτυξης, πολιτικών και υπηρεσιών), υπηρεσίες branding και τουρισμού σε επίπεδο χώρας, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, trade & Investment marketing και υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης. Οι εταιρείες του ομίλου διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών προς κυβερνήσεις και φορείς του δημοσίου. Υπό το νέο σχήμα, οι οργανισμοί θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του WPP μέσα από ένα σημείο επαφής. «Οι πολιτικές των κυβερνήσεων σπάνια επιτυγχάνουν, εάν η επικοινωνία αποτύχει. Είμαι υπερήφανος για το ρόλο των εταιρειών μας στην υποστήριξη κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, μέσα από την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας που κάνουν τις δημόσιες πολιτικές και υπηρεσίες να λειτουργούν. Η καινούργια δομή χτίζει πάνω στην πολυετή και εξαιρετική δουλειά μας για τον δημόσιο τομέα». Επικεφαλής τίθεται ο Dr Michelle Harrison, CEO της TNS BMRB στη Μ. Βρετανία.