Τη νέα global data εταιρεία του, με όνομα Choreograph, εγκαινιάζει το WPP, η οποία βοηθά τους πελάτες να συνειδητοποιήσουν την αξία των first-party δεδομένων τους, να συμβουλευτούν και να εφαρμόσουν τις data & technology στρατηγικές τους και να λάβουν συμβουλές για τις privacy-first προσεγγίσεις, προκειμένου να προχωρήσουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των δεδομένων. Η Choreograph «παντρεύει» τα εξειδικευμένα τμήματα data της GroupM και της Wunderman Thompson σε μια εταιρεία με παγκόσμια εμβέλεια και πρόσβαση σε όλους τους πελάτες και τις εταιρείες του WPP. Ο ρόλος της εταιρείας είναι να οργανώσει και να συνενώσει ομάδες δεδομένων, μεταξύ των οποίων η διαχείριση των first-party data ως υπηρεσία, να επεκτείνει τα audiences με στόχο την ανάπτυξη και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσει και τα media, το creative και την εμπειρία του καταναλωτή.