Παρουσιάζει Toolkit, για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες, το Womanitee δημιούργησε και παρουσιάζει το Womanitee Toolkit, μια εργαλειοθήκη για κάθε γυναίκα που είναι εργαζόμενη, έχει κατάστημα, είναι ελεύθερη επαγγελματίας, επιχειρεί, ή επιθυμεί να επιχειρήσει.

To Womanitee ToolKit αποτελεί μία δέσμη εργαλείων προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, που περιλαμβάνει δωρεάν εκπαιδεύσεις από καταξιωμένους επαγγελματίες, webinars για τα πιο σημαντικά θέματα του επιχειρείν, success stories γυναικών που τα κατάφεραν, brainstorming workshops και στρογγυλές τράπεζες. Το Womanitee Toolkit ταξιδεύει σε κάθε τοπική κοινωνία της Ελλάδος και μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε κάθε τόπο είτε μέσα σε κάθε επιχείρηση υποστηρίζοντας τις γυναίκες εργαζόμενες.

Η ομάδα του Womanitee, αφού μελετήσει τα χαρακτηριστικά κάθε τόπου ή κάθε εταιρείας, καταγράφει τις ανάγκες των γυναικών και προτείνει συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία εφαρμόζει. Κάποια ενδεικτικά οφέλη από την εφαρμογή της εργαλειοθήκης είναι: ενδυνάμωση, ενημέρωση και παροχή επιχειρηματικών εργαλείων, προώθηση συνεργασιών
και δικτύωση.