Στην έκδοση οδηγού για brand activism προχωρά το Warc, ως αποτέλεσμα του κινήματος Black Lives Matter, το οποίο έχει ωθήσει το καταναλωτικό κοινό να ζητά από τα brands ξεκάθαρες θέσεις σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις. Ο οδηγός έρχεται να απαντήσει στα ερωτήματα των brands για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθούν ως προς το θέμα, τις πρωτοβουλίες που να αναλάβουν και πώς να κινηθούν αποτελεσματικά, με ενσυναίσθηση και, σοβαρότητα, για την ενδυνάμωση της μαύρης κοινότητας. Το editing ανέλαβε ως guest, ο Kai D. Wright, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Columbia, Partner της Ogilvy Global Consulting, Συγγραφέας και Founder του blacklist100. Η έκδοση με τίτλο «The Warc Guide to Brand activism in the Black Lives Matter era», συγκεντρώνει πληροφορίες και διδάγματα από επιφανή έγχρωμα στελέχη της marketing κοινότητας, με στόχο να βοηθήσει τους marketers να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Περιλαμβάνει δε case studies από μεγάλες εταιρείες, όπως Procter & Gamble, Ford, Netflix, Levi’s, Visa, Ben & Jerry’s, Nike και Pandora.

(Πηγή: Warc)