Για την υποστήριξη startups που εστιάζουν στην ενδυνάμωση της γυναίκας

Το F-LANE, ο πρώτος επιχειρηματικός επιταχυντής ο οποίος στοχεύει στην ενδυνάμωση της γυναίκας στον τομέα της τεχνολογίας και ξεκίνησε από το Vodafone Institute, εισέρχεται φέτος στον τέταρτό του κύκλο.

Αποστολή του προγράμματος είναι η προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην τεχνολογική ανάπτυξη και η ενδυνάμωση γυναικών κάθε ηλικίας σε όλο τον κόσμο, μέσω της τεχνολογίας. Το F-LANE συνεργάζεται με το Impact Hub Berlin και το Social Entrepreneurship Akademie με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων start-ups από όλο τον κόσμο που απευθύνονται στις γυναίκες, παρέχουν μια επιχειρηματική λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν ευρύ αντίκτυπο.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα, το οποίο αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου στο Βερολίνο, έχει ξεκινήσει. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 εβδομάδων, κατά τις οποίες οι ομάδες θα ζήσουν και να εργαστούν στο Βερολίνο, ενώ κάθε ομάδα θα λάβει από τo Vodafone Institute κεφάλαιο στήριξης ύψους 12.000 ευρώ.