Τη νέα διαδραστική εφαρμογή ψηφιακής φροντίδας για smartphone και tablet, Vodafone Connected Living, πρόκειται να θέσει σε πιλοτική εφαρμογή ο Δήμος Τρικκαίων το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο την εξ αποστάσεως επίβλεψη και φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα αναπηρίας.

Την εφαρμογή ψηφιακής φροντίδας παρουσίασε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου. Μέσω της εφαρμογής, κάθε αποδέκτης φροντίδας είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον προσωπικό του φροντιστή και μπορεί να λαμβάνει απομακρυσμένα υποστήριξη.

Η εφαρμογή Vodafone Connected Living είναι παραμετροποιήσιμη από τον φροντιστή, ώστε κάθε λήπτης φροντίδας να λαμβάνει την εξατομικευμένη έκδοσή της εφαρμογής σύμφωνα και με την πάθησή του. Επίσης, η εφαρμογή αναμένεται να προσφέρει τη δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης με αισθητήρες που θα παρέχουν άμεση πληροφόρηση και ειδοποιήσεις. Το πιλοτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν από τη Vodafone στο Δήμο Τρικκαίων για 12 μήνες και σε αυτό θα ενταχθούν συνολικά 60 χρήστες.