Η Visa Inc. ανακοίνωσε ότι το Visa Innovation Program, η πλατφόρμα συνεργασίας της Visa στην Ελλάδα για νεοσύστατες εταιρείες, τράπεζες και ώριμες επιχειρήσεις, επεκτείνεται σε περισσότερες αγορές για να προσεγγίσει μια περισσότερο διαφοροποιημένη ομάδα fintechs στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι εταιρείες του τρίτου κύκλου, με τις εταιρείες των προηγούμενων, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερους πόρους, μέντορες, σε ένα δίκτυο ομότιμων εταιρειών και σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η υλοποίηση και διαχείριση της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα παραμένει στην ελληνική εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy, η οποία έχει επίσης διαχειριστεί τους δύο προηγούμενους κύκλους.