Το Βιολογικό Χωριό ανέθεσε στη Sleed την digital marketing στρατηγική του brand. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Sleed αναλαμβάνει να προβάλλει τη φιλοσοφία και τις αξίες του brand στον ψηφιακό κόσμο μέσα από το σύνολο των digital καναλιών, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω εδραίωση του Βιολογικού Χωριού στη συνείδηση του καταναλωτή, αλλά και την ανάδειξη της σημασίας της βιολογικής διατροφής στην καθημερινότητα.

Με τη βοήθεια της Sleed, το Βιολογικό Χωριό επιχειρεί να ενισχύσει την online παρουσία του και να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τη θέση του στην αγορά, προσφέροντας στον καταναλωτή μία μεγάλη γκάμα βιολογικών προϊόντων διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή μέσω του e-shop και ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου φυσικών καταστημάτων.