Με «Το Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή 16 Ιουνίου, η μαθητική εφημερίδα «Το Βήμα του Πολυγύρου», την οποία έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Πολυγύρου Χαλκιδικής υπό τον συντονισμό των εκπαιδευτικών τους.

Στην ύλη του περιλαμβάνονται άποψη σχετικά με στερεότυπα και διακρίσεις στην κοινωνία, θέμα για το brain drain και την επιστροφή ή όχι όσων έφυγαν και αφιέρωμα στην παράδοση της Χαλκιδικής. Επιπλέον, περιλαμβάνεται το ταξιδιωτικό θέμα «Στο Παρίσι με τοErasmus +: Πώς αναπαριστήσαμε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες», το πολιτιστικό «Ταξιδεύοντας στην αρχαία Ελλάδα με τη δύναμη της τεχνολογίας.

Η Αρχαία Όλυνθος σε 3D animation» και το οικολογικό «Τα οφέλη της ζωής δίπλα στο βουνό. Τρία καταφύγια Άγριας Ζωής. Τα βήματα για την πρώτη ενεργειακή κοινότητα δύο, 100% πράσινων δήμων». Σημειώνεται ότι οι μαθητικές εφημερίδες οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ομώνυμη ενότητα του ψηφιακού «Βήματος».