Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης της εκπαίδευσης και των ελληνικών σχολείων, το οποίο υλοποιούν από το 2018, οι εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα» συνεχίζουν τη δράση αυτή και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σχεδιάζουν την παραχώρηση βιβλίων και ειδικών εκδόσεων του ομίλου σε φορείς, ιδρύματα, σχολεία και βιβλιοθήκες της ομογένειας.