Την πρωτοβουλία «Better Hospitality» η οποία αφορά τον βιώσιμο τουρισμό και εστιάζει στον ξενοδοχειακό κλάδο υλοποιεί το UN Global Compact Network Greece.

Πρόκειται για μια παγκόσμια συνεργατική πρωτοβουλία των τοπικών δικτύων του UN Global Compact η οποία στοχεύει στην υποστήριξη του μετασχηματισμού του κλάδου σε σχέση με την επίτευξη ουδετερότητας του άνθρακα μέσω της ευαισθητοποίησης και της δημιουργίας εκπαιδευτικού υπόβαθρου, της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών μεταξύ peers και τον καθορισμό κινήτρων για τις επιχειρήσεις ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών μέτρων.

Το UN Global Compact Network Greece καλεί τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις διαχείρισης ξενοδοχείων να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Οι δράσεις ξεκινούν το φθινόπωρο.