Τη θέση ανέλαβε η Stephanie Prager
Το Twitter προχώρησε στην τοποθέτηση της Stephanie Prager στη θέση της Head of global agency development.

Από τη νέα της θέση είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις του Twitter με τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών marketing και αναφέρεται στον Guiherme Ribenboim, Αντιπρόεδρο global client solution development. «Η προσέγγισή μας σχετικά με το πώς δουλεύουμε με τα agencies οδηγείται από τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε τους επιχειρηματικούς στόχους και τις ανάγκες τους», ανέφερε η Prager. «Σκεφτόμαστε τους μοναδικούς τρόπους με τους οποίους το Twitter μπορεί να τους υπηρετήσει, μέσω ευκαιριών ενίσχυσης των ταλέντων και της κουλτούρας τους, επέκτασης των σχέσεων με τους πελάτες με νέες συνεργασίες και καινοτόμα προϊόντα, αλλά και συμβάλλοντας στη δημιουργία έργων αξίας για αυτούς».

Πρόσθεσε ότι το Twitter επιθυμεί να συνεργάζεται πιο συχνά με agencies σε «μεγαλύτερες, πιο καινοτόμες δουλειές», χρησιμοποιώντας τα εργαλεία video που διαθέτει. «Πολλές από τις συνεργασίες μας είχαν έδρα τις ΗΠΑ, αλλά φέτος πολλά από αυτά τα έργα θα επεκταθούν διεθνώς», ανέφερε. Η Prager εντάχθηκε στο δυναμικό του Twitter το 2013. Μέχρι πρόσφατα κατείχε θέση Head of U.S. agency development. Στη νέα της θέση αντικαθιστά τον David Roter,
ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία τον Νοέμβριο του 2017.
(Πηγή: www.prweek.com).