Σε όλες του τις πλατφόρμες

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις της προεπιλεγμένης γλώσσας μέσω του Settings στο twitter.com, ενώ στα Android και iOS mobile apps, ο χρήστης μπορεί απλώς να επιλέξει τα ελληνικά ως γλώσσα συστήματος.