Μετά από δοκιμαστική περίοδο τον Σεπτέμβριο
Το Twitter ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο δοκιμή επέκτασης του ορίου των 140 χαρακτήρων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εκφραστούν πιο εύκολα σε ένα Tweet.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της δοκιμής, πολλοί χρήστες χρησιμοποίησαν και τους 280 χαρακτήρες, καθώς ήταν κάτι καινούριο, αλλά σύντομα η συμπεριφορά τους επανήλθε σε κανονικά δεδομένα. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι με πάνω από 140 χαρακτήρες στη διάθεσή τους, οι χρήστες, έκαναν Tweet πιο εύκολα και πιο συχνά. To πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι οι χρήστες έκαναν Tweet με λιγότερους από 140 χαρακτήρες και η συντομία του Twitter παρέμεινε.

Ενδεικτικά, μόλις το 5% των Tweets που στάλθηκαν είχαν πάνω από 140 χαρακτήρες και μόνο το 2% αυτών πάνω από 190 χαρακτήρες. «Δίνοντας περισσότερο χώρο στους χρήστες, τους διευκολύνουμε να γράφουν τις σκέψεις τους σε ένα Tweet, έτσι ώστε να μπορούν εκφράσουν αυτό που θέλουν, αλλά και να στείλουν Tweets πιο γρήγορα από ό,τι πριν», τονίζει η ανακοίνωση.