Σε ανανέωση των Οδηγιών Κοινότητας προχωρά το TikTok. Για τις αλλαγές αυτές, η πλατφόρμα συμβουλεύτηκε περισσότερους από 100 οργανισμούς σε όλον τον κόσμο και μέλη της κοινότητάς της, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση.

Μερικές από τις βασικές αλλαγές είναι η ενίσχυση των κανόνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τα συνθετικά μέσα, τα οποία αφορούν περιεχόμενο που δημιουργείται ή τροποποιείται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, προσθέτει τη λέξη «φυλή» ως προστατευόμενο χαρακτηριστικό στις πολιτικές της για τη ρητορική μίσους και συμπεριφορά μίσους.

Εισάγει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο της για την προστασία της πολιτικής και εκλογικής ακεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισής της σε λογαριασμούς κυβερνήσεων, πολιτικών και πολιτικών κομμάτων.

Οι νέες Οδηγίες Kοινότητας θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Απριλίου. Τους επόμενους μήνες, θα παρέχεται πρόσθετη εκπαίδευση στους συντονιστές της, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ενημερωμένων κανόνων και προτύπων.