Τα audio ads που προκαλούν στους ακροατές περισσότερο θετικά συναισθήματα μπορούν να έχουν «δραματική» επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά και αποτελέσματα μεγαλύτερης διάρκειας στα brands, αναφέρει νέα έρευνα των Radiocentre, εκπροσώπου του εμπορικού ραδιοφώνου του Ηνωμένου Βασιλείου και System1. Αντί να εστιάσει στην τηλεόραση και τις ιδιότητες του video, η System1 εστίασε στις creative συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε audio ad, καθώς και τις ποιότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στο δεξί και στο αριστερό ημισφαίριο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Listen Up!», βρέθηκε ότι τα audio ads τα οποία κάνουν τους ακροατές να αισθάνονται πιο θετικά, αλλάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενισχύοντας κατά 8,2% την καταναλωτική δράση και προσφέρουν πιο μακροχρόνιες επιδράσεις στο brand.

Επίσης, βρέθηκε ότι οι ραδιοφωνικές καμπάνιες οι οποίες δημιουργούν περισσότερα θετικά και λιγότερα αρνητικά συναισθήματα σημείωσαν μεγάλη αύξηση στο word-of-mouth και ανοδική πορεία στο social sharing. Επιπλέον, οι optimized ηχητικές διαφημίσεις αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στην προσέλκυση της προσοχής και στη διαμόρφωση ισχυρών αναμνήσεων, αυξάνοντας τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.

(Πηγή: WARC)