Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι μετακινήσεις με Taxibeat στην Αθήνα έχουν αυξηθεί κατά 100%. Από τον Μάιο του 2011 περισσότεροι από 300.000 χρήστες έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία, ενώ το Taxibeat έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 150.000 επιβάτες. Σε σχέση με το προφίλ των επιβατών, οι iOS χρήστες είναι περισσότεροι από τους Android χρήστες, με ποσοστό 55% και 43,5% αντίστοιχα. Τον Μάιο του 2011, ο στόλος του Taxibeat αριθμούσε 85 οδηγούς ταξί, ενώ σήμερα απαρτίζεται από 3.500 συνεργαζόμενους οδηγούς. Μελλοντικά, η εταιρεία θα δοκιμάσει νέες ιδέες και υπηρεσίες, πέρα από τις μετακινήσεις με ταξί.