Για την παροχή insights σε media buyers

(ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ) Αγορά-στόχος της εταιρείας είναι η Ευρώπη, την οποία θεωρεί μια γόνιμη περιοχή ανάπτυξης στην αγορά digital audio, σε αντίθεση με την πιο ανεπτυγμένη αμερικανική αγορά, όπου αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό των Pandora και Apple Music. Το Spotify δημιούργησε το Galileo, ένα media planning εργαλείο που θα παρέχει insights σε media buyers. Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί το Galileo, όταν τα agencies θα ζητούν insights όσον αφορά σε δημογραφικά στοιχεία και συμπεριφορές.

(Πηγή: Brand Republic)