Πρόσκληση από το BHCC για pro-bono προβολή της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου

Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης έχουν καλέσει μέλη της ΕΔΕΕ και εταιρείες παραγωγής, διοργάνωσης εκδηλώσεων, εταιρείες γραφιστικών και κάθε δημιουργό και ενδιαφερόμενο να υποβάλουν προτάσεις για την παρουσία της Ελλάδας στο Λονδίνο και για το «Σπίτι των Ελλήνων». Δεδομένου του συντηρητικού προϋπολογισμού, δεν προβλέπεται αμοιβή για αυτούς των οποίων οι προτάσεις θα προκριθούν, πέραν των ευλόγων εξόδων τους. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο http://www.bhcc.gr και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν τις προτάσεις τους ως τις 18 Μαϊου.