Μέσω δωρεών σε προγράμματα κατά της ανεργίας

Συγκεκριμένα, το Solidarity Now θα προσφέρει μέσα στο επόμενο διάστημα έως 750.000 ευρώ, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Οργανισμούς εκείνους που διαθέτουν τις πλέον καινοτόμες προτάσεις με στόχο την στήριξη των ομάδων πολιτών που έχουν πληγεί από τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στη χώρα μας, και την παροχή βοήθειας στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Solidarity Now θα διαθέσει 150.000 ευρώ για την υλοποίηση ενός διετούς προγράμματος μικροχρηματοδότησης για άνεργους πολίτες στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον ελληνικό μη-κυβερνητικό οργανισμό AFI (Action Finance Initiative).