Το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC) ολοκλήρωσε, στις 7 Δεκεμβρίου 2022, συμφωνία με την οικογένεια Φωτιάδη της εταιρείας Άροσις για την απόκτηση στρατηγικής μετοχικής συμμετοχής στην εταιρεία και την κεφαλαιακή της ενίσχυση με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Βασικός επιχειρηματικός στόχος της ανωτέρω επένδυσης αποτελεί «η δημιουργία ενός πρωτοπόρου, ηγετικού οργανισμού τροφίμων», όπως επισημαίνεται, τόσο μέσω της οργανικής ανάπτυξης, όσο και μέσω νέων επενδύσεων και συνεργασιών που θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στον ευρύτερο χώρο των οσπρίων.

Ο Τ. Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σημείωσε: «Είναι τιμή μας που το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap επενδύει στην Άροσις και υποχρέωσή μας να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του. Κοιτώντας μπροστά, μπορούμε να εδραιώσουμε ακόμη περισσότερο τη θέση μας στην Ελλάδα, να ανοίξουμε τα φτερά μας ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό, να εντείνουμε τις καινοτομίες μας προς όφελος των νέων μετόχων μας, των ανθρώπων μας και των ελληνικών τόπων – κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε».